Werkplekonderzoek


Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving. Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten en in lijn met de huidige normen en richtlijnen. Er wordt gekeken naar alle aspecten zoals: 

  • De werkzaamheden die verricht worden; 
  • De duur van de werkzaamheden; 
  • De klachten van de cliënt; 
  • De huidige werkplek, kantoorstoel, de tafel en invoermiddelen; 
  • De oplossingen die nodig zijn voor een optimale werkplek; 
  • Adviezen omtrent goede houding en gebruik van de werkplek. 

Voor het inplannen van een werkplekonderzoek, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab.