Werkplekonderzoek


Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en de directe omgeving. Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten, tevens wordt de werkplek aan de huidige ergonomische normen en richtlijnen getoetst. Er wordt gekeken naar alle aspecten zoals:

  • De werkzaamheden die verricht worden.
  • De duur van de werkzaamheden.
  • De klachten en de zithouding van de cliënt. 
  • De huidige werkplek, kantoorstoel, de tafel en invoermiddelen.
  • De oplossingen die nodig zijn voor een optimale werkplek.
  • Adviezen over goede houding en gebruik van de werkplek.
Over de bovenstaande punten wordt een verslag geschreven. De besproken adviezen staan hierin beschreven.

Voor het inplannen van een werkplekonderzoek, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab.