Diensten

Slogan...


optional logo

Hieronder worden onze diensten waarvan u gebruik kunt maken verder toegelicht.

Werkplek analyse 

Een werkplekonderzoek richt zich op het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten, die samenhangen met de inrichting van de werkplek en directe omgeving. Een werkplekonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van (lichamelijke) klachten en in lijn met de huidige normen en richtlijnen. Er wordt gekeken naar alle aspecten zoals: 

  • De werkzaamheden die verricht worden; 
  • De duur van de werkzaamheden; 
  • De klachten van de cliënt; 
  • De huidige werkplek, kantoorstoel, de tafel en invoermiddelen; 
  • De oplossingen die nodig zijn voor een optimale werkplek; 
  • Adviezen omtrent goede houding en gebruik van de werkplek. 

Voor het inplannen van een werkplekonderzoek, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab. 

Thuiswerkplekonderzoek  

Thuiswerken is de afgelopen periode steeds belangrijker is geworden. Het hebben van een goede werkplek thuis is daarom ook essentieel. 

Voor het inplannen van een thuiswerkplekonderzoek, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab.  
 

Werkplek scan 

Hier maken we een korte analyse van de werkplek en hoe de middelen worden gebruikt door een korte vragenlijst. Deze vragenlijst hebben betrekking op de huidige werkplek, het bureau, de bureaustoel, de plek van het beeldscherm en het gebruik van alle hulpmiddelen. 

Voor het inplannen van een werkplek scan, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab. 

Training  

Een goede werkplek hebben is één, er daadwerkelijk zo optimaal gebruik van maken is twee. Om dit te bewerkstellen biedt Arbonomie trainingen aan, om uw personeel zo goed mogelijke gebruik te laten maken van hun werkplek en producten. Een training kan aan uw wensen worden aangepast.  

Voor het geven van een training, neemt u contact met ons op via de ‘’contact’’ tab.